Durum Kodları
  Normal
KMD Kayıt Olduğu Halde Katılmadı
YKY Yanlış Kategoride Yarıştı
YSO Yarışma Salonunda Ölen Kuş
HDY Hastalığından Dolayı Yarışmadı
YGO Yolda Gelirken Öldü
DSK Diskalifiye Edildi
PSO Puan Aldıktan Sonra Öldü
PSH Puan Aldıktan Sonra Hastalandı
KYP Kayıp
NJ Puanlanamaz / Ötmedi
OV Yetersiz Ötüm
BLS Bilezik Sorunlu
NST Takım Oluşmaz
(*) Derece Alamaz.

©  , - Created by Jesus_Tr